www.tairomprakhun.org


หน้าหลัก HOME
นิมิตรคริสตจักร  
ประวัติคริสตจักร 
ทีมผู้รับใช้  
ตารางกิจกรรม  
คำเทศนา  
ภาพกิจกรรม  
เพลงแห่งชีวิต 
แผนที่คริสตจักร  
พันธกิจคริสตจักร 
กลุ่มตามวัย  
ห้องชั้นบน  
ดาวน์โหลดพระคัมภีร์  
ค้นหาพระคัมภีร์  
กระดานถามตอบ
ติดต่อคริสตจักร  
         


พันธกิจ คริสตจักร

พันธกิจด้านดนตรี  ทีมนมัสการพระเจ้า

นักร้อง และนักดนตรี รวมกันเป็นทีมนมัสการพระเจ้า มีขึ้นเพื่อการยกชูเสียงเพลงถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการประชุมนมัสการวันอาทิตย์ และงานประกาศในโอกาสต่างๆ ดังถ้อยคำของอาจารย์เปาโล ที่กล่าวไว้ในพระธรรม โคโลสี บทที่ 3 ข้อ 16 ว่า " จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า "

ทุกคนในกลุ่มพันธกิจนี้ล้วนแต่เป็นสมาชิกของคริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ ทั้งสิ้น พวกเขานำเอาตะลันต์ความสามารถที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้ในแต่ละคนมาถวายแด่พระองค์ เพื่อพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพันธกิจกับเด็ก

พระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กทุกคนในโลกนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร

เด็กทุกคนมีค่ามากในสายพระเนตรของพระองค์

ทุกวันอาทิตย์ 10.30 น.-12.30 น.
คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพจัดให้มีชั้นเรียนวรีวารศึกษาสำหรับเด็ก 3 ชั้นเรียน คือ
- เด็กเล็ก
- เด็กกลาง
- เด็กโต

เราสอนเด็กให้รู้จักพระเจ้า พระเยซู พระวจนะ และการนมัสการพระเจ้า
เพื่อเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ เพราะเด็กเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร
รวมถึงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานตามวัยของพวกเขาด้วย
ทุกคืนวันพฤหัสฯ ขณะที่ผู้ใหญ่มีกลุ่มเซล เราก็จัดกลุ่มเซลสำหรับเด็กด้วย
คืนวันศุกร์ เด็กๆของเราก็ร่วมกลุ่มอธิษฐานสามัคคีธรรมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

กิจกรรมทั้งสิ้นที่คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ จัดขึ้นเพื่อเด็กนี้
เราปรารถนาจะสร้างเด็กขึ้นในทางของพระเจ้าให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับพระองค์
เพื่อเขาจะรู้ว่าตัวเองมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่พลาดไปจากทางนั้น


พันธกิจด้านกีฬา

การประกาศพระกิตติคุณโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เป็นอีกพันธกิจหนึ่งในคริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ
เรามีทีมบาสเก็ตบอลล์ และทีมฟุตบอลล์ เป็นของคริสตจักร เอง
เริ่มต้นมาจากใจรักการเล่นบาสเก็ตบอลล์ของผู้ปกครองคริสตจักร
เล่นไปก็เป็นพยานเรื่องความรอดไปด้วย จนมีนักกีฬาฝีมือดีกลับใจมาเชื่อพระเจ้าหลายคน ในที่สุดก็ตั้งเป็นทีมได้
เมื่อไปจัดงานเทศนาประกาศที่ใด ทั้ง 2 ทีมนี้ก็ร่วมรับใช้พระเจ้า เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่เราเข้าไปสัมผัส


Copyright © 2002 [Tairomprakhun Church] เลขที่ 51 ซอยรามคำแหง 16 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240 โทร. 0-2314-5745
MSN: / Email: tairomprakhun@hotmail.com   ICQ 155888007  QQ: 42777