www.tairomprakhun.org


หน้าหลัก HOME
นิมิตคริสตจักร  
ประวัติคริสตจักร 
ทีมผู้รับใช้  
ตารางกิจกรรม  
คำเทศนา  
ภาพกิจกรรม  
เพลงแห่งชีวิต 
แผนที่คริสตจักร  
พันธกิจคริสตจักร 
กลุ่มตามวัย  
ห้องชั้นบน  
ดาวน์โหลดพระคัมภีร์  
ค้นหาพระคัมภีร์  
กระดานถามตอบ
ติดต่อคริสตจักร  
         
ทีมผู้รับใช้ คริสตจักรฯ

ผู้ปกครองและที่ปรึกษาคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ

ผู้ปกครองคริสตจักรฯ

คุณประสิทธิ์ มังคลา และคุณวาสนา มังคลา

" แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเจ้า " (โยชูวา 24 : 15)

ข้าพเจ้าขอร้องเพลงนี้ออกมาจากจิตใจ และวิญญาณเพื่อสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า " พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน หลายครั้งฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว " ข้าพเจ้าขออธิษฐานว่า " ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ข้าพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ ที่โปรดทรงนำพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้ามาอยู่ในใต้ร่มพระคุณของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตานำพาช่วยให้ข้าพระองค์ทุกคนในคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพแห่งนี้ ได้อยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์ตลอดไป และขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นท่อพระพรของพระองค์ไปถึงผู้คนอีกมากมายทั่วโลก เพื่อคนเหล่านั้นจะได้เข้ามาอยู่ในใต้ร่มพระคุณของพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาอยู่โดยพระคุณของพระองค์ และขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเพิกเฉยต่อพระคุณของพระองค์ แต่ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ตลอดไป ขอให้คำสดุดี พระเกียรติ และฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่ง และแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิจ อาเมน ข้าพเจ้าขอบอกกับทุกคนว่า " ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าและครอบครัวมี และเป็นอยู่นี้ รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างและทุกชีวิตในคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพแห่งนี้ ล้วนเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้น "


ผู้รับใช้เต็มเวลา คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ

คุณวิทษณุ สีทาสังข์  คุณพัชรา สีทาสังข์  คุณธัญญา วิมานนท์  คุณพงพันธ์ สังข์เพชร  คุณธิดารัตน์ สังข์เพชร  คุณนกแล

" พระองค์นั้นแหล่ะเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่าง เพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ " โคโลสี 1: 28


มิชชั่นนารีของคริสตจักรในประเทศกัมพูชา

อาจารย์เกศรา อมรสุนทร

ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ และตระหนักถึงพระเจ้าที่ทรงนำ ทรงใช้ชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสติปัญญา กำลัง ความสามารถให้ข้าพเจ้า เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั่วไป ข้าพเจ้าได้เห็นถึงพระพรมากมายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรฯ เป็นพระพรฝ่ายจิตวิญญาณที่ชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพระองค์มากขึ้น และช่วยกันรับใช้เพื่อพระมหาบัญชาของพระองค์จะสำเร็จ ( มัทธิว 28 : 19 - 20 )

Copyright © 2002 [Tairomprakhun Church] เลขที่ 51 ซอยรามคำแหง 16 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
MSN: / Email: tairomprakhun@hotmail.com   ICQ 155888007  QQ: 42777