คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ
ประสิทธิ์ มังคลา  รวมคำเทศนา

ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

 ณ คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


ติดต่อ สอบถาม ให้กำลังใจ ที่Email: webmaster@mpsinternet.com

ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา เทศนา
สนับสนุการถ่ายทอดสด โดย บริษัทกำจัดปลวก เนเจอร์เฮิร์บ โซลูชั่น จำกัด www.natureherb.org


  ฟังเทศนา   หัวข้อ : การดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณค่า  โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ ัมังคลา

ฟังเทศนา   หัวข้อ : ชีวิตของคนที่มีความกตัญญูต่อพระเจ้า  โดย ผู้ปกครองประสิทธิ์ ัมังคลา

ฟังเทศนา   วันที่ 16 กันยายน 2012  โดยผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

ฟังเทศนา   วันที่ 5 สิงหาคม 2012  โดยผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

;คลิกฟังหัวข้อ: พ่อ แม่ ลูก  โดย ผู้ปกครอง ประสิทธิ์ มังคลา

กำจัดปลวก

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนกPowered by: www.MPSINTERNET.com